You are here: Home Maszyny Pakujące Kompletne rozwiązanie Centralized Line Control
Product Menu

Centralized Line Control

Centralne oprogramowanie sterujące, które pozwala nadzorować i kontrolować całą linię pakującą w czasie rzeczywistym.

Centralized Line Control

Centralne oprogramowanie sterujące zostało zaprojektowane i wyprodukowane przez ULMA w celu nadzorowania i kontrolowania całej linii pakującej w każdym jej punkcie. Elastyczne i rozwojowe oprogramowanie może być dostosowane do każdego urządzenia produkcji ULMA.

Informacje zbierane przez to oprogramowanie pozwalają na zwiększenie efektywności oraz szybkości produkcji.

Program można zintegrować z istniejącym oprogramowaniem produkcyjnym w celu wymiany informacji z innymi należącymi do klienta istniejącymi instalacjami.

System kontroluje wszystkie parametry instalacji: podgląd produkcji w czasie rzeczywistym , odrzucone i uszkodzone produkty, odrzucone i uszkodzone opakowania, parametry maszyny pakującej...