You are here: Home Maszyny Pakujące Kompletne rozwiązanie Automated Case Packing
Product Menu

Automated Case Packing

Automatyczny system pakowania gotowych produktów w skrzynki. Pojedynczo lub grupami.

Automated Case Packing

Kilka opcji załadunku w zależności od wymagań i poziomu produkcji, jak również typu produktu, który chcemy pakować automatycznie w skrzynki.

System wykorzystuje wysoko wydajnego robota do pakowania uprzednio zwarzonych i oklejonych produktów w puste skrzynki. Kiedy zostają zapełnione transportuje się je do kolejnego elementu linii pakującej, którym zazwyczaj jest system paletyzujący.