You are here: Home Usługi Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne

ULMA Packaging posiada jedną z największych sieci Wsparcia technicznego na świecie, która charakteryzuje się bliskością, profesjonalizmem i jakością.

 • Posiadamy własnych wyspecjalizowanych techników, którzy są blisko naszych klientów oraz świadczą szybkie, dostosowane do potrzeb usługi w ich języku.
 • Oferujemy usługi dodatkowe dla specjalnych okresów promocyjnych.
 • Dysponujemy Obsługą zapobiegawczą, jak również obsługą dostosowaną dla każdego z naszych klientów.
 • Świadczymy szeroko dostępne usługi na całym świecie w zakresie zasobów i godzin pracy.
 • Posiadamy odpowiednio wyspecjalizowanych i wyszkolonych techników o wysokim poziomie profesjonalizmu, którzy świadczą uprzejmą usługę i charakteryzują się pro-aktywną postawą.
 • Udzielamy natychmiastowego wsparcia telefonicznego z technikami specjalizującymi się w danych produktach i maszynach.
 • Świadczymy zdalne wsparcie klienta, jako dodatkowa usługa, która umożliwia naszym programistom zdalną kontrolę maszyn w celu zdiagnozowania usterek.

 

Ogólne Warunki Gwarancji

 
 1. Maszyny wyprodukowane są zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej, warunkami technicznymi producenta Maszyny i technicznymi warunkami określonymi w specyfikacji technicznej Maszyny
 2. Użytkownik zobowiązany jest to wykonywania przeglądów w okresie gwarancyjnym Maszyny wg schematu załączonego do Umowy Sprzedaży Maszyny
 3. Kupujący zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich uszkodzeń Maszyny nie później niż w ciągu 24h od daty powstania uszkodzenia na adres serwis@ulmapackaging.pl . Za datę zgłoszenia uznaje się datę przesłania zgłoszenia reklamacyjnego mailem na adres: serwis@ulmapackaging.pl
 4. Gwarancją nie są objęte części oraz materiały eksploatacyjne podlegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji urządzenia tj, grzałki, pasy, noże, łożyska, prowadnice łożysk, bezpieczniki, uszczelki, filtry, oleje, żarówki, paski napędowe i łańcuchy napędowe.
 5. Zastosowanie materiałów nieoryginalnych podczas trwania okresu gwarancji może stanowić podstawę do wycofania gwarancji na Maszynę
 6. Po okresie gwarancji Ulma Packaging zapewnia obsługę pogwarancyjną
 7. Na części Maszyn po upływie gwarancji Maszyny Ulma daje 3 miesiące gwarancji rozruchowej.