You are here: Home Usługi Instalacja i uruchomienie maszyn

Instalacja i uruchomienie maszyn

    • Instalacja maszyn wykonywana przez specjalistów ULMA Packaging.

    • Szkolenie uwzględnione jako część procesu uruchamiania maszyn.

    • Możliwość homologowania maszyny w naszej fabryce przed transportem dla weryfikacji działania, jak również upewnienia się, że maszyna spełnia wymogi uzgodnione z klientem.