You are here: Home Rozwiązania w zakresie opakowań Opakowania dla świeżej żywności Ryby Owoce Morza Owoce morza pakowanie próżniowo w folię miękką na maszynie termoformującej.
Packaging Solution Menu

Owoce morza pakowanie próżniowo w folię miękką na maszynie termoformującej.

Odpowiednie dla temperatur mroźniczych.

Owoce morza pakowanie próżniowo w folię miękką na maszynie termoformującej. Owoce morza pakowanie próżniowo w folię miękką na maszynie termoformującej.

- Poprawa wyglądu opakowania.

- Redukcja kosztów pakowania.

- Polepszenie procesu produkcji.

Produkty pakowane przez dany system pakowania
TFE 700- Termoforming TFE 700

Maszyna termoformująca pracująca z folią miękką bądź twardą w atmosferze modyfikowanej (MAP) lub próżni. Maszyna termoformująca o najwyższym poziomie wydajności.