You are here: Home Rozwiązania w zakresie opakowań Opakowania dla produktów nieżywnościowych Materialy biurowe Materialy biurowe Pieniądze pakowane w folię miękką na maszynie termoformującej.
Packaging Solution Menu

Pieniądze pakowane w folię miękką na maszynie termoformującej.

Pieniądze pakowane w folię miękką na maszynie termoformującej. Pieniądze pakowane w folię miękką na maszynie termoformującej.
Produkty pakowane przez dany system pakowania
TFE 700- Termoforming TFE 700

Maszyna termoformująca pracująca z folią miękką bądź twardą w atmosferze modyfikowanej (MAP) lub próżni. Maszyna termoformująca o najwyższym poziomie wydajności.