You are here: Home O nas Wiadomości Relacja z Dni Otwartych w siedzibie firmy Ulma Packaging Polska

Relacja z Dni Otwartych w siedzibie firmy Ulma Packaging Polska

2018-12-17 23:11

W dniach 4-5 Grudnia w siedzibie firmy Ulma klienci z branży spożywczej uczestniczyli w Dniach Otwartych, których celem była prezentacja innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w maszynach pionowych (prezentowany model VTI 640V), maszyna flow-pack (prezentowany model Artic Side Seal) oraz traysealerach (prezentowany model TSA 680 SST).

Relacja z Dni Otwartych w siedzibie firmy Ulma Packaging Polska

Dni otwarte 2018

Podczas dwudniowego forum goście uczestniczyli w wykładach oraz pokazach maszyn. Zaprezentowaliśmy system tight-pack oraz układ zasysania produktu oparty za zjawisku Venturiego na maszynie pionowej VTI 640 VFFS , innowacyjne opakowanie w kształcie koperty z układem otwórz-zamknij na maszynie typu flow-pack model ARTIC SEAD SEAL oraz system pakowania tuszek oraz elementów kurczaka w folię stretch na maszynie typu traysealer model TSA 680 SST.

W części teoretycznej pokazów:

Piotr Kosik- Dyrektor Zarządzający po powitaniu gości przybliżył słuchaczom historię, profil działalności, wyniki i plany inwestycyjne firmy ULMA Packaging;

Piotr Tyrek- Dyrektor Regionalny w Polsce południowej, zaprezentował uczestnikom innowacyjne rozwiązania tight-pack i układ zasysania oparty na zjawisku Venturiego zainstalowane na maszynie pionowej VTI 640. Rozwiązania, które umożliwiają zapakowanie produktów w opakowania                  o mniejszej objętości (odsysanie nadmiar powietrza z opakowania) bez koniczności wykonywania w opakowaniu dodatkowych otworów oraz innowacyjne wykorzystanie zjawiska Venturiego zdecydowanie ułatwiające pakowanie produktów typu zioła, krojone sałaty.

Rafał Bielaszka- Dyrektor Regionalny w Polsce wschodniej, zaprezentował układ zainstalowany na maszynie typu ARTIC Side-Seal umożliwiający pakowanie produktów plasterkowanych                         w atmosferze zmodyfikowanej w opakowania typu koperta. Opakowania skonstruowane w sposób umożliwiający konsumentowi łatwe wyjęcie i ponowne zapakowanie produktu.

Sławomir Zieliński- Dyrektor Regionalny w Polsce zachodniej, przedstawił układ pakowania produktów (system dedykowany do pakowania tuszek i elementów kurczaka) w niebarierową folię typu stretch pracujący na maszynie typu traysealer na przykładzie modelu TSA 680 SST. Produkty w opakowaniu wyglądają świeżo, nie są ściśnięte i zniekształcone. Opakowania są higieniczne,            a zapach i płyn z opakowania nie przedostaje się na zewnątrz.

Marcin Kretkowski- Kierownik Działu Automatyzacji zaprezentował możliwości ULMA Packaging w zakresie automatyzacji procesów pakowania produktów począwszy od przejęcia produkty z linii produkcyjnej poprzez automatyczne zapakowanie, pakowanie zbiorcze i paletyzację zbiorczych opakowań.

W dalszej części spotkania Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia praktycznej prezentacji maszyn pakujących wyposażonych w innowacyjne rozwiązania będące głównym tematem Dni Otwartych oraz uczestniczenia w indywidualnych prezentacjach i konsultacjach.

Dzięki Państwa obecności i zaangażowaniu, wykłady oraz pokazy okazały się idealnym miejscem do wymiany doświadczeń i wielu ciekawych rozmów.

 

Dni otwarte 2018   Dni otwarte 2018   Dni otwarte 2018

Dni otwarte 2018   Dni otwarte 2018   Dni otwarte 2018

Dni otwarte 2018   Dni otwarte 2018   Dni otwarte 2018

Dni otwarte 2018   Dni otwarte 2018   Dni otwarte 2018

Dni otwarte 2018   Dni otwarte 2018